Nowe pomysły dla PIESKOWEJ SKAŁY

Jest szansa, że jeszcze w tym roku ruszą dalsze prace rewitalizacyjne na zamku w Pieskowej Skale. W planach między innymi: wymiana nawierzchni dziedzińca zewnętrznego, udostępnienie kaplicy zamkowej oraz nowa ekspozycja wystawiennicza poświęcona kulturze polskiej szlachty.


W ramach nowej ekspozycji muzealnej prezentowana będzie tzw. "Galeria Kodeńska", na którą składa się ponad 70 portretów rodu Sapiehów. Będzie to ogromne wydarzenie o charakterze muzealnym i kulturalnym w kraju. "Galeria Kodeńska" jest dziełem wręcz unikatowym, o ogromnej wartości muzealnej.


Kolekcja powstała z inicjatywy Jana Fryderyka Sapiehy, tworzona była od roku 1709. Obejmuje ponad cztery stulecia historii rodu. Początkowo zdobiła ściany kościoła w Kodniu. Po powstania styczniowym, gdy Leon Sapieha stracił majątek na Litwie została ona przeniesiona do majątku Sapiehów w Krasiczynie. W czasie II wojny światowej obrazy ukryto w krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Po II wojnie kolekcja została przekazana na Wawel, skąd jako depozyt trafiła w  1970 do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. W roku 2003 orzeczeniem sądu kolekcja została zwrócona spadkobiercom, którzy przekazali ją w depozyt Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. Ostatecznie w 2010 Wawel wykupił  "Galerię Kodeńską" od Michała Ksawerego Sapiehy.

Ważnym elementem nowej wystawy będzie także prezentacja wyjątkowych, nie mających swojego odpowiednika w sztuce europejskiej - monumentalnych sarkofagów cynowych członków rodu Sieniawskich: Adama Hieronima, Mikołaja, Aleksandra i Prokopa. Znajdowały się one w kaplicy zamkowej w Brzeżanach. 


W 1920 sarkofagi zostały wywiezione z Brzeżan do Krakowa, gdzie prezentowano je w arkadach dziedzińca zamku. W 1925 Jakub Potocki przekazał je jako dar Wawelowi. W 1966 zostały przewiezione do Pieskowej Skały i umieszczone je w krypcie kaplicy zamkowej. Teraz będzie szansa by je wreszcie pokazać szerszej publiczności.

Nowa wystawa będzie opowieścią o życiu polskiej szlachty, urzędach jakie piastowali, zwyczajach, czy stosowanych przez nią zasadach savoir vivre. Będzie także okazją by bliżej poznać zwyczaje pogrzebowe ludzi szlachetnie urodzonych.


Częścią projektu ma być także "Akademia Staropolska", w ramach której zostaną zrealizowane liczne wykłady oraz warsztaty, dzięki którym zainteresowani będą mogli uzyskać szersze spojrzenie na kulturę staropolską. Będą także nowe tematy lekcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zapraszam do wspólnego zwiedzania zamku w Pieskowej Skale

Agnieszka Lis - przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym.

507 837 300