Diabla Góra - przyrodniczą atrakcją Bukowna

Bukowno - miejsce niezwykłe. Choć większości zapewne kojarzy się z przemysłem, a konkretnie z ZGH "Bolesław", to nie brak tu ciekawych terenów przyrodniczych. Nie bez kozery przecież określano je kiedyś  - zielonymi płucami Zagłębia.  


Wspominałam już o malowniczej Dolinie Sztoły, dziś z kolei kilka słów o Diablej Górze.

Jak głosi legenda to właśnie na Diablej Górze, a dokładnie w kryjącej się wśród skał jaskini miał swą kryjówkę - bandzior, zwany Popielem Zdrajcą. Łupił on niemiłosiernie, nie oszczędzając przy tym nawet miejscowych. Zrabowane skarby ukrywał w jaskini. Mimo, że był zbójem to bardzo dbał o swój... wygląd. I to go zgubiło.  Dość często zaglądał do poblskiego Przenia, do cyrulika. I miejscowi to wykorzystali. Skłonili bowiem cyrulika, by ten w czasie golenia poderżnął gardło Popielowi. Tak też się stało. Jednak zrabowanego mienia nigdy nie odzyskano, ponoć Popiel miał jakieś konszachty z diabłem, który do dziś strzeże nie tylko zrabowanych przez niego skarbów, ale i drogi prowadzącej do jaskini. Dość często zdarza się miejscowym, a także turystom tracić na Diablej orientację...

Diabla Góra to jedno ze zrębowych wzniesień zaliczanych do tzw. Pagórów Jaworznickich. Jest to ciąg izolowanych wzniesień zbudowanych ze skał triasowych. W dolnej części tworzą je dolomity i margle, w górnej wapienie triasowe. W roku 1912 w jej szczytowej partii odkryto jaskinię. Ma ona 107 metrów długości. I jest sporą ciekawostką. O ile na terenie pobliskiej JURY jaskiń nie brakuje to są one wykształcone w wapieniach jurajskich, a nie triasowych. Wapienie triasowe są znacznie starsze, mają mniej więcej około 240 milionów lat.

Ze względu na bogate walory przyrodnicze Diablą Górę włączono w obręb Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie".  Z myślą  o turystach staraniem UMiG Bukowno wytyczono szlak okrężny o długości 6,30 km biegnący w kierunku Diablej Góry. Ma on formę pętli, zaczyna się i kończy na terenie Leśnego Dworu w Bukownie.  Osoby niezmotoryzowane do Bukowna mogą dojechać jednym z autobusów relacji Olkusz - Bukowno, a także pociągiem.

Diabla Góra jest jednym z bogatszych pod wzgledem florystycznym obszarów Bukowna. Porasta ją starodrzew bukowy. Niektóre buki mają nawet około 200 lat. Północne zbocze  cechuje dość bogata w podszyt byczyna sudecka, z kolei zbocza zachodnie i południowe zdominowane są przez tzw. buczynę storczykową. W runie możemy znaleźć takie rośliny jak: lilię złotogłów, żywca dziewięciolistnego, orlika pospolitego oraz liczne storczyki: kruszczyka rdzawoczerwonego, szerokolistnego, buławnika mieczolistnego oraz gnieźnika leśnego.


Zapraszam na wpólne spacery na Diablą Górę  i poznawanie  okolicy

Agnieszka Lis - przewodnik jurajski

507 837 300