156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w Ojcowie

Obchody wybuchu powstania styczniowego to impreza, która od lat przyciąga do Ojcowa wielu uczestników. W tym roku uroczystości rocznicowe odbyły się po raz 32.  Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w roku 1988, w 125 rocznicę wybuchu powstania. To właśnie wtedy na budynku dawnego Hotelu pod Łokietkiem wmurowano pamiatkową tablicę poświęconą  wydarzeniom roku 1863.  O tym patriotycznym zrywie przypomina nam także mogiła powstańców w Pieskowej Skale oraz 2 drewniane krzyże w Ojcowie. Jeden z nich znajduje się na stoku Złotej Góry, drugi na Chełmowej Górze przy dawnym szlaku do Groty Łokietka.

Ojców to miejsce, które na trwałe zapisało sie w hsitorii powstania styczniowego. Warto pamiętać, że to właśnie w Ojcowie płk Apolinary Kurowski, naczelnik województwa krakowskiego tworzył zalążek przyszłej regularnej armii. Do Ojcowa z różnych stron Galicji: Krakowa, Tarnowa, Lwowa, jak i Królestwa zmierzały setki młodych ludzi, by podjać walkę z Rosjanami. W  połowie lutego obóz powstańczy liczył ponad 2000 osób. Tworzyła go przede wszystkim młodzież akademicka oraz rzemieślnicza. Sztab i kancelaria mieściły się w Hotelu pod Łokietkiem, a powstańcy rozlokowani byli w całym Ojcowie, a nawet namiotach rozstawionych w wąwozie Błotny Dół.


W obozie ojowskim znalazł się także złożony w dużej mierze z Francuzów oraz Włochów oddział Żuawów  Śmierci,  kierował nim francuski oficer Francois Rochebrune. Był to najlepiej wyszkolony,  a zarazem najlepiej uzbrojony oddział obozu powstańczego w Ojcowie.  Niestety cały obóz powstańczy uległ rozproszeniu po nieudolnie prowadzonej przez Kurowskiego bitwie pod Miechowem, która miała miejsce 17 lutego. Spore straty w tej bitwie ponieśli wspomniani wcześniej Żuawi. Jak podaje w swoich wspomnieniach Edward Websrsfeld "z oddziału Żuawów, liczącego 160 ochotników, legło w Miechowie 81"

Tegoroczne obchody - tak jak w latach ubiegłych - rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kaplicy na Wodzie w intencji  poległych za Ojczyznę. Następnie złożono kwiaty i odśpiewano pieśni patriotyczne pod pamiątkową tablicą przy dawnym Hotelu pod Łokietkiem. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 2 wykładów poświęconych tematyce powstańczej. Olkuski historyk Jacek Sypień przybliżył sylwetkę Francesco Nullo oraz historię obchodów bitwy pod Krzykawką, a  dr Józef Partyka wygłosił wykład na temat miejsc pamięci w Ojcowskim Parku Narodowym.  Głos zabrał także ksiądz Stanisław Langner, który przedstawił pokrótce postać błogosławionej Salomei i historię Grodziska.

 

Korzystając z okazji, że w imprezie uczestniczy wielu przedstawicieli środowiska przewodnickiego skupionego w PTTK przedstawiciele tejże organizacji przyznali tutuł honorowy i odznakę ZASŁUŻONY PRZEWODNIK PTTK - dr Józefowi Partyce.

 

Uroczystości powstańcze to świetna okazja to przypomnienia historii powstania styczniowego na ziemi ojcowskiej, ale także okazja do spotkań towarzyskich w gronie jurajskich przewodników.