Szlak Orlich Gniazd

Jeśli szukacie Państwo przewodnika, który przybliży Wam historię jurajskich warowni - zapraszam do skorzystania z moich usług przewodnickich. Oprowadzam wycieczki oraz turystów indywidualnych między innymi po zamku w Pieskowej Skale, (w tym ekspozycji muzealnej), zamku w Ojcowie, Rabsztynie, Smoleniu, Bydlinie, Ogrodzieńcu, Mirowie i Bobolicach.

 

Pozostałości jurajskich warowni czyli tzw. "Orle Gniazda" to niewątpliwie jedna z największych atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Malownicze ruiny wznoszące się na skalistych wzniesieniach są w programie niemal każdej jurajskiej wycieczki. Przyjmuje się, że początki większości zamków jurajskich związane są z osobą króla Kazimierza Wielkiego, który nie tylko wybudował od podstaw część z nich, ale także poważnie rozbudował już istniejące założenia. Zamki te oddalone od siebie ok. 10-15 km, kiedyś dodatkowo wzmocnione licznymi strażnicami miały jeden strategiczny cel - zabezpieczenie granicy państwa polskiego (Krakowa) przed ewentualnymi atakami ze strony Czechów. 

 

Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej obok zamków królewskich,  należących do włości królewskich i zarządzanych przez urzędników królewskich możemy także wyróżnić zamki prywatne, budowane z inicjatywy bogatych rodów możnowładczych czy nawet zamki biskupie. Potop szwedzki położył kres większości tego typu obiektom. Niemodernizowane, niedostosowywane do zmieniających się realiów sztuki obronnej w Europie, nie były w stanie spełniać swoich funkcji. Z czasem zaczęły popadać w coraz większą ruinę tym bardziej, że zastąpiły je bardziej "ekonomiczne w utrzymaniu" rezydencje jak pałace czy dwory starościńskie. Dodatkowo mury wielu jurajskich zamków zaczęły być rozbierane i jako budulec posłużyły do budowy dróg, kościołów czy innych obiektów.

Przykładowe trasy

Ogrodzieniec - Mirów - Bobolice

Rabsztyn - Pieskowa Skała - Ojców

Rabsztyn - Bydlin - Smoleń - Ogrodzieniec

Kolejność zwiedzanych obiektów, jak i same obiekty mogą ulec zmianom w zależności od Państwa oczekiwań. Zwiedzając Szlak Orlich Gniazd możemy również „zahaczyć” o Pustynię Błędowską, Olkusz, Górę Zborów, czy Klasztor w Leśniowie.