Ojcowski Park Narodowy

Jeśli szukacie Państwo przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym - zapraszam do skorzystania z moich usług przewodnickich. W ofercie obsługa wycieczek zorganizowanych, szkolnych, ale także turystów indywidualnych. Posiadam licencję przewodnika ojcowskiego uprawniającą do oprowadzania wycieczek po szlakach oraz obiektach, w tym jaskiniach Ojcowskiego Parku.  Zapraszam na wspólne zwiedzanie: Ojcowa, Pieskowej Skały, Jaskini Łokietka, Jaskini Ciemnej oraz innych zakątków Ojcowskiego Parku.


Ojcowski Park Narodowy to jeden z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce.  Malowniczy krajobraz, specyficzna rzeźba terenu, bogata szata roślinna oraz zabytki architektury czynią Ojcowski Park Narodowy wyjątkowym.  Dlatego warto go odwiedzić.

 


Warto zobaczyć

Zamek w Pieskowej Skale

Zamek w Pieskowej Skale to jeden z głównych punktów programu chyba każdej wycieczki po Ojcowskim Parku Narodowym. Określany jako „perła polskiego renesansu” jest jednym z bardziej rozpoznawalnych zabytków i najlepiej zachowanych warowni obronnych z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rodowa siedziba Szafrańców herbu Stary Koń. Kręcono tutaj sceny między innymi do filmu Janosik, Ogniem i Mieczem, Pan Wołodyjowski, Stawka większa niż życie, Nie kłam kochanie czy Raich. Obecnie w komnatach zamkowych możemy oglądać wystawę stałą poświęconą przemianom stylowym w sztuce europejskiej od średniowiecza po dwudziestolecie międzywojenne. W tym bogatą kolekcję polskiego malarstwa .

Maczuga Herkulesa

Maczuga Herkulesa - to obok Bramy Krakowskiej chyba najbardziej osobliwa forma skalna z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego. Jej powstanie to efekt krasowej działalności wód oraz nierównomiernej odporności na wietrzenie wapienia skalistego. Ma ona wysokość ok 25 m i od dawna jej zdobycie było marzeniem wielu wspinaczy skałkowych. Pierwsze udokumentowane wejście na jej szczyt miało miejsce w 1933. Dla upamiętnienia tego wydarzenia na szczycie Maczugi postawiono metalowy krzyż. Nazwa oczywiście nawiązuje do kształtu, choć jest to nazwa późniejsza wcześniej Maczugę nazywano Sokolą Skałą. 

Zamek w Ojcowie

W centrum Ojcowa czekają na nas malownicze ruiny zamku kazimierzowskiego, na które składają się resztki murów obronnych i części mieszkalnych oraz wieża i brama wjazdowa, a w niej niewielka ekspozycja poświęcona historii zamku. Ze wzgórza zamkowego będziemy mogli podziwiać przepiękną panoramę Doliny Prądnika – Górę Chełmową oraz Park Zamkowy z zabudową uzdrowiskową. Latem jak będziemy mieli szczęście możemy wypatrzyć w runie rzadką roślinę, relikt z holoceńskiego optimum klimatycznego – obrazki alpejskie, a wiosną kserotermicznego zawilca wielkokwiatowego. 

Kaplica na Wodzie

Kaplica na Wodzie pw. św. Józefa Rzemieślnika według miejscowej tradycja swoją dość nietypową lokalizację zawdzięcza zarządzeniu cara Mikołaja II, które zabraniało budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej - stąd pomysł ulokowania jaj nad wodą Prądnika. Powstała ona w roku 1901 w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Zbudowana została przez okoliczną ludność pod okiem jednego z miejscowych stolarzy. Kaplica na Wodzie jako ciekawy zabytek architektury drewnianej została włączona do Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego.

Grota Łokietka

Jaskinia Łokietka - jedna z najbardziej znanych jaskiń w Polsce. Według legendy to właśnie w tej jaskini ukrywał się Władysław Łokietek przed królem czeskim Wacławem II w czasie walk o tron krakowski na przełomie XIII i XIV wieku. Ma ona 320 metrów długości i jest największą spośród wszystkich znanych z terenu Ojcowskiego Parku jaskiń. Składa się z kilku korytarzy oraz 3 sal: Rycerskiej, Sypialni oraz Kuchni.  W jaskini można zobaczyć liczne polewy naciekowe z mleka wapiennego oraz sporo stalaktytów rurkowych tzw. makaronów. Jaskinia posiada oświetlenie elektryczne. 

Jaskinia Ciemna

Jaskinia Ciemna - jest jednym z cenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Najstarsze znaleziska świadczące o pobycie człowieka na tym terenie pochodzą sprzed 120000 lat. To co wyróżnia Jaskinię Ciemną to fakt, że posiada ona największą ze wszystkich jaskiń na Jurze komorę wstępną. Ma ona długość ok 90 m, szerokość ok 20 m, a jej wysokość miejscami dochodzi nawet do kilkunastu metrów. Natomiast sama jaskinia ma długość ok 230 metrów. W okresie międzywojennym jaskinia posiadała oświetlenie elektryczne, które z czasem zostało zlikwidowane. W miejscu dawnej instalacji możemy znaleźć maleńkie stalaktyty. Obecnie jaskinię zwiedza się ze świecami w dłoni, co samo w sobie jest także ciekawą atrakcją. 

Brama Krakowska

Brama Krakowska - to zapewne jedna z ciekawszych form skalnych w całej Dolinie Prądnika. Powstanie tego typu bram to efekt różnej odporności skał wapiennych na wietrzenie i erozję. Spotyka się je dość często na Jurze w miejscach gdzie do doliny głównej uchodzą mniejsze, boczne wąwozy. Kolumny Bramy Krakowskiej mają około 15 metrów wysokości. W lewej kolumnie na wysokości kilku metrów znajduje się obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, najprawdopodobniej umieszczony w związku z powodzią, jaka miała miejsce w 1937 roku. Obydwie kolumny porasta roślinność murawowa z kostrzewą bladą na czele oraz liczne porosty. Na wprost Krakowskiej Bramy wznosi się Góra Koronna ze skałą Rękawica i znaną z ciekawych odkryć  archeologicznych Jaskinią Ciemną. 

Muzeum Przyrodnicze OPN

Muzeum Przyrodnicze OPN - to niezwykle ciekawa i nowocześnie urządzona ekspozycja, która na pewno zainteresuje każdego turystę. Całość otwiera film w technologii 3D przedstawiający prehistorię oraz dzisiejszy obraz Ojcowskiego Parku Narodowego. Następnie w kilku działach możemy zobaczyć ciekawe zbiory geologiczne, archeologiczne, a nawet poczuć się jak w prawdziwej jaskini czy obejrzeć trójwymiarowe zdjęcia ojcowskiej przyrody. Dodatkowo w roli lektora występuje Krystyna Czubówna. 

Wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać Park tylko pod opieką uprawnionych przewodników terenowych. Ilość uczestników obsługiwanych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.