Dolina Wodąca wraz z zamkiem w Smoleniu

Dolina Wodąca znajduje się we wschodniej części Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Nieopodal zamku Pilcza w Smoleniu. Jej dnem przebiega granica administracyjna między województwem małopolskim a śląskim. Jest dość specyficzną dolinką, a to dlatego, że jest to tzw. SUCHA DOLINA, co oznacza, że współcześnie nie płynie jej dnem żaden ciek rzeczny. Co nie oznacza, że kiedyś nie było tu rzeki… 

 

Do najciekawszych form skalnych, które możemy podziwiać w Wodącej należy: zespół Skał Zegarowych, masyw Biśnika, Grodzisko Pańskie oraz Grodzisko Chłopskie. W obrębie Wodącej znajduje się ponad 50 jaskiń. Najdłuższa to Zegarowa, ma 155 metrów. Przy czym większość jaskiń tego obszaru nie przekracza 10 metrów . 

 

Najbardziej znaną jaskinią Doliny Wądącej jest oczywiście Jaskinia Biśnik, a to za sprawą sensacyjnych odkryć archeologicznych. Obecnie jest to najważniejsze w Polsce stanowisko jaskiniowe. Badania w jej wnętrzu prowadzone są od ponad 25 lat. Natrafiono w niej na najstarsze ślady pobytu ludzi w naszym kraju, a także kości zwierząt takich jak: jaguary czy lamparty. 

 

Będąc w Wodącej warto odwiedzić także pobliski zamek Pilcza w Smoleniu, który w ostatnich latach przeszedł istną metamorfozę. Należał on do jednego z najznamienitszych rodów nie tylko w Małopolsce, ale i całym Królestwie, a mianowicie Pilecckich, herbu Topór. Najbardziej znaną personą z tej rodziny obok protoplasty rodu Ottona z Pilczy była – Elżbieta Pilecka – Granowska, kobieta, która rozkochała w sobie samego Jagiełłę i pomimo„braku zadatków na królowę” została jego (trzecią) żoną. Na zamku w czasach Pileckich przebywał Biernat z Lublina, sprawujący funkcję kapelana oraz prywatnego lekarza i sekretarza Jana Pileckiego. Tak jak większość Orlich Gniazd zamek dość poważnie podupadł w czasie potopu szwedzkiego …


Cennik:

Ruiny zamku Pilcza w Smoleniu: bilet normalny - 15.00 zł, bilet ulgowy - 12.00 zł

Parking pod zamkiem - bezpłatny.