GÓRA ZBORÓW I OKOLICE

Góra Zborów wraz z okolicą to jedno z najciekawszych i najurokliwszych miejsc na Jurze. Wiąże sie to przede wszystkim z niezwykle rozwiniętą rzeźbą krasową tego terenu. Ogrom form skalnych od lat przyciąga nie tylko rzesze turystów, ale także wspinaczy skałkowych, bowiem jest to najczęściej odwiedzany region wspinaczkowy w Polsce. Teren ten bez wątpienia przypomina skamieniałe miasto. Pełno tutaj nie tylko ciekawych ostańców czy masywów skalnych o niezwykle oryginalnych kształtach, ale także innych form krasowych. Takich jak: kotły wirowe czy uliczki skalne, które są niczym innym jak otwartymi od góry korytarzami jaskiniowymi. Oczywiście nie brakuje na tym terenie także jaskiń i schronisk skalnych. A jedna z nich - Jaskinia Głęboka jest nawet udostępniona turystycznie i można ją zwiedzać z przewodnikiem. Bogactwo form krasowych stało się podstawą do utworzenia na tym terenie rezerwatu przyrody nieożywionej. Warto też wspomnieć, że od pewnego czasu obok turystów i amatorów wspinaczki skałkowej możemy spotkać na terenie rezerwatu - kozy, które są nie lada gratką zwłaszcza dla dzieciaków. Pojawienie się kóz w rezerwacie "Góra Zborów" to efekt pionierskiego programu, który jest realizowany w rezerwacie, a celem którego jest zachowanie bioróżnorodności i swoistego krajobrazu jurajskiego. Wypas kóz ma niebagatelne znaczenie w procesie przywrócenia i zachowania muraw kserotermicznych. Z myślą o turystach wytyczono przez teren rezerwatu specjalną ścieżkę dydaktyczną, która przebiega przez najciekawsze miejsca rezerwatu. Będąc w rezerwacie warto wybrać się także na Górę Słupsko u podnóża, której znajduje się zalew wodny, albo zielonym szlakiem udać się na wycieczkę w przepiękne Skały Rzędkowickie, które kuszą swym malowniczym krajobrazem.Góra Zborów Góra Zborów Góra Zborów
Góra Zborów Góra Zborów