PUSTYNIA BŁĘDOWSKA

Pustynia Błędowska - położona we wschodniej częsci Wyżyny Śląskiej, u podnóża kuesty górnojurajskiej - to osobliwość przyrodnicza nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Jest to bowiem największy obszar piasków lotnych, z jakim możemy się spotkać na naszym kontynencie. Jej powstanie wiąże się ściśle z działalnością człowieka, a dokładnie z olkuskim górnictwem. To właśnie na potrzeby olkuskiego górnictwa dokonano wyrębu lasu, który kiedyś porastał ten teren. Osłonięcie tak dużych ilości piasków spowodowało, że głównym czynnikiem rzeźbotwórczym na tym terenie stał się wiatr, któremu zawdzięczamy ten pustynny krajobraz.

Pustynia Będowska nazywana także Polską Saharą od lat budzi zaintesowanie krajoznawców i przyrodników. Przyrodników przyciąga tutaj przede wszystkim ciekawa roślinność psammofilna i kserotermiczna, a także bogaty świat owadów, wśród których możemy znaleźć wiele rzadkich gatunków.

Uroku pustyni dodaje przepływająca przez pustynię i dzieląca ja na dwie części rzeka - Biała Przemsza.

Niestety na skutek pochopnego obsadzenia pustyni wierzbą kaspijską, piaski pustyni zaczęły powoli zarastać. Dlatego też wiele osób odwiedzających pustynię jest jej widokiem po prostu rozczarowana. Aczkolwiek już niebawem ma ona szansę odzyskać dawny blask. Za sprawą unijnego programu pustynia ma zostać oczyszczona z zarastających ją drzew, krzewów i niewypałów. Dla turystów mają być wyznaczone nowe ścieżki dydaktyczne.

Dziś turyści mogą podziwiać panoramę pustyni z dwóch punktów widokowych: wzgórza Czubatki w Kluczach i wzgórza Dąbrówki w Chechle. Warto także skorzystać z wyznaczonej ścieżki dydaktycznej "Rudnica -Pustynia Błędowska - Biała Przemsza" bądź ścieżki "Wokół Rudnicy".Pustynia BŁędowska- usługi przewodnickie Polska Sahara Pustynia Błędowska
Polska Sahara Pustynia Błędowska Polska Sahara