OJCOWSKI PARK NARODOWY

Ojcowski Park Narodowy to jeden z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Rokrocznie Ojcowski Park odwiedza blisko 400 tysięcy turystów. Malowniczy krajobraz, specyficzna rzeźba terenu - nigdzie indziej poza Jurą niespotykana, bogata szata roślinna czy zabytki architektury to wszystko czyni Ojcowski Park Narodowy wyjątkowym.NAJWIĘKSZE ATRAKCJE OJCOWSKIEGO PARKU TO:

Zamek w Pieskowej Skale - zamek w Pieskowej Skale to jeden z głównych punktów programu chyba każdej wycieczki po Ojcowskim Parku Narodowym. Określany jako „perła polskiego renesansu” jest jednym z bardziej rozpoznawalnych zabytków i najlepiej zachowanych warowni obronnych z terenu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. To tutaj kręcono sceny do filmu Janosik czy Stawka większa niż życie. Obecnie w komnatach zamkowych możemy oglądać wystawę stałą poświęconą przemianom stylowym w sztuce europejskiej od średniowiecza po dwudziestolecie międzywojenne. W tym bogatą kolekcję obrazów Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego czy Jacka Malczewskiego. Spod zamku istnieje możliwość zejścia pod jeden z najciekawszych ostańców skalnych czyli Maczugę Herkulesa oraz pod pamiątkową płytę poświęconą powstańcom styczniowym.

Pieskowa Skała - przewodnik Pieskowa Skała - przewodnik

Maczuga Herkulesa - to obok Bramy Krakowskiej chyba najbardziej osobliwa forma skalna na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Jej powstanie to efekt krasowej działalności wód oraz nierównomiernej odporności na wietrzenie wapienia skalistego. Ma ona wysokość ok 25 m i od dawna jej zdobycie było marzeniem wielu wspinaczy skałkowych. Pierwsze udokumentowane wejście na jej szczyt miało miejsce w 1933. Dla upamiętnienia tego wydarzenia na szczycie Maczugi postawiono metalowy krzyż.

Pieskowa Skała przewodnik

Kaplica na Wodzie - kapliczka p.w. św. Józefa Rzemieślnika według miejscowej tradycja swoją dość nietypową lokalizację zawdzięcza zarządzeniu cara Mikołaja II, które zabraniało budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej - stąd pomysł ulokowania jaj nad wodą Prądnika. Powstała ona w roku 1901 w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Zbudowana została przez okoliczną ludność pod okiem jednego z miejscowych stolarzy. Kaplica na Wodzie jako ciekawy zabytek architektury drewnianej została włączona do Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego.

Ojców przewodnik - OPN Ojców przewodnik - OPN

Zamek w Ojcowie - w centrum Ojcowa czekają na nas malownicze ruiny zamku kazimierzowskiego, na które składają się resztki murów obronnych i części mieszkalnych oraz wieża i brama wjazdowa, a w niej niewielka ekspozycja poświęcona historii zamku. Ze wzgórza zamkowego będziemy mogli podziwiać przepiękną panoramę Doliny Prądnika – Górę Chełmową oraz Park Zamkowy z zabudową uzdrowiskową. Latem jak będziemy mieli trochę szczęścia możemy wypatrzyć w runie rzadką roślinę, relikt z holoceńskiego optimum klimatycznego – obrazki alpejskie, a wiosną kserotermicznego zawilca wielkokwiatowego.

Ojców przewodnik - OPN Ojców przewodnik - OPN

Muzeum Przyrodnicze OPN - to niezwykle ciekawa i nowocześnie urządzona ekspozycja, która na pewno zainteresuje każdego turystę. Całość otwiera film w technologii 3D przedstawiający prehistorię oraz dzisiejszy obraz Ojcowskiego Parku Narodowego. Następnie w kilku działach możemy zobaczyć ciekawe zbiory geologiczne, archeologiczne, a nawet poczuć się jak w prawdziwej jaskini czy obejrzeć trójwymiarowe zdjęcia ojcowskiej przyrody. Dodatkowo w roli lektora występuje Krystyna Czubówna. To muzeum jest inne niż wszystkie dlatego warto je odwiedzić.


Jaskinia Łokietka - jedna z najbardziej znanych jaskiń w Polsce. Według legendy to właśnie w tej jaskini ukrywał się Władysław Łokietek przed królem czeskim Wacławem II w czasie walk o tron krakowski na przełomie XIII i XIV wieku. Ma ona 320 metrów długości i jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Ojcowskiego Parku jaskiń. Składa się ona z kilku korytarzy oraz 2 sal: Rycerskiej i Sypialni. Jaskinia posiada oświetlenie elektryczne i można ją zwiedzać codziennie od 24 kwietnia do 31 października. Wracając spod jaskini do centrum Ojcowa warto wybrać trasę przez Wąwóz Ciasne Skałki do Bramy Krakowskiej. Wrażenia murowane.

Ojców przewodnik - OPN

Brama Krakowska - to zapewne jedna z ciekawszych form skalnych w całej Dolinie Prądnika. Powstanie tego typu bram to efekt różnej odporności skał wapiennych na wietrzenie i erozję. Spotyka się je dość często na Jurze w miejscach gdzie do doliny głównej uchodzą mniejsze, boczne wąwozy. Kolumny Bramy Krakowskiej mają około 15 metrów wysokości. W lewej kolumnie na wysokości kilku metrów znajduje się obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, najprawdopodobniej umieszczony w związku z powodzią, jaka miała miejsce w 1937 roku. Obydwie kolumny porasta roślinność murawowa z kostrzewą bladą na czele oraz liczne porosty. Na wprost Krakowskiej Bramy wznosi się Góra Koronna ze skałą Rękawica i znaną z ciekawych odkryć archeologicznych Jaskinią Ciemną.

Ojców przewodnik - OPN
Jaskinia Ciemna - jest jednym z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Najstarsze znaleziska świadczące o pobycie człowieka na tym terenie pochodzą sprzed 120000 lat. To co wyróżnia Jaskinię Ciemną to fakt, że posiada ona największą ze wszystkich jaskiń na Jurze komorę wstępną. Ma ona długość ok 90 m, szerokość ok 20 m, a jej wysokość miejscami dochodzi nawet do kilkunastu metrów. Natomiast sama jaskinia ma długość ok 230 metrów. W okresie międzywojennym jaskinia posiadała oświetlenie elektryczne, które z czasem zostało zlikwidowane. W miejscu dawnej instalacji możemy znaleźć maleńkie stalaktyty. Obecnie jaskinię zwiedza się ze świeczkami w ręce, co samo w sobie jest także ciekawą atrakcją.

jaskinia Ciemna przewodnik

Praktyczne informacje:

Wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać Ojcowski Park Narodowy tylko pod opieką uprawnionych przez dyrekcję Parku przewodników. Ilość uczestników obsługiwanych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.

Pieskowa Skała
1. Wystawa stała "Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej" bilet normalny - 11,00 zł, bilet ulgowy - 9,00 zł, bilet rodzinny - 38,00 zł
2. Wystawa stała Galeria Malarstwa Angielskiego bilet normalny - 10,00 zł, bilet ulgowy - 6,00 zł, bilet rodzinny - 29,00 zł
3. Wystawa stała "Historia Pieskowej Skały" - dostępna za okazaniem biletu nr 1 lub nr 2
4. Promocyjny bilet na zwiedzenie całości bilet normalny - 18,00 zł bilet ulgowy - 11,00 zł bilet rodzinny - 50,00 zł
Bilet rodzinny przysługuje rodzinie składającej się co najwyżej z dwóch osób dorosłych i czwórki dzieci
Parking w Pieskowej Skale - autobus - 16,00 zł

Zamek w Ojcowie
bilet ulgowy 1,50 zł, bilet normalny 2,50 zł

Grota Łokietka
bilet ulgowy 5,50 zł, bilet normalny 7,50 zł

Jaskinia Ciemna
bilet ulgowy 4,50 zł, bilet normalny 6,50 zł

Ekspozycja Muzealna OPN
bilet ulgowy za wstęp - 7,00 zł bilet normalny za wstęp - 10,00 zł
istnieje możliwość obejrzenia filmów 3D bez zwiedzania muzeum: bilet normalny - 3,00 zł bilet ulgowy - 2,00 zł

Parking pod zamkiem w Ojcowie - autobus 30,00