DOLINA DŁUBNI

Ta malownicza dolina położona na pograniczu Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Miechowskiej to dolina dość niezwykła. Nie tylko ze względu na urokliwy krajobraz, ale także ze względu na liczne zabytki o dużym znaczeniu kulturowym, jakie możemy zobaczyć niemal w każdym jej zakątku. Warto wspomnieć chociażby o romańskim kościele z pobliskich Wysocic czy klasztorze Norbertanek w Imbramowicach. Dla ochrony tego wyjątkowego krajobrazu powołany został nawet - Dłubniański Park Krajobrazowy. Dolina Dłubni choć znajduje się blisko Krakowa czy Olkusza to jednak rzadko bywa odwiedzana przez turystów. A szkoda. Niestety głównym problemem jest to, że poza klasztorem w Imbramowicach brakuje tutaj infrastruktury turystycznej przygotowanej z myślą o wycieczkach autokarowych. Dlatego zwiedzanie całej doliny polecam przede wszystkim turystom indywidualnym, a grupom zorganizowanym proponuję zwiedzanie poszczególnych jej zabytków przy okazji wycieczek do Pieskowej Skały czy okolic Smolenia i Doliny Wodącej.


Najciekawsze atrakcje Doliny Dłubni to:
Klasztor Norbertanek w Imbramowicach - początki klasztoru norbertanek w Imbramowicach sięgają XIII wieku. Kościół wraz z klasztorem uległ niemal całkowitemu zniszczeniu w trakcie pożaru w 1710 roku. Został on odbudowany w stylu barokowym przy udziale znanego krakowskiego architekta Kacpra Bażanki. Znajdują się w nim cenne malowidła oraz obrazy autorstwa Wilhelma Włocha oraz jego córki Anny. W ołtarzu głównym znajduje się otoczony kultem - obraz "Pana Jezusa Cierpiącego" z XVII wieku. W roku 1975 odkryto na terenie klasztoru wyjątkowo cenny obraz z pocz. XVII wieku "Madonna w girlandzie" Jana Brueghla. Jest to jeden z 3 obrazów tego artysty, który znajduje się w Polsce, a co ważne jedyne przez niego sygnowany. Od 2003 roku kościół przyklasztorny pw. św. św. Piotra i Pawła został podniesiony do rangi sanktuarium Męki Pańskiej.

Dolina DłubniKościól parafialny pw. św. Benedykta Opata w Imbramowicach położony na wzniesieniu przy drodze do Glanowa. Został wzniesiony w latach 1732-1735 w miejscu wcześniejszego, który uległ zniszczeniu. Niewykluczone, że autorem projektu był Józef Krauze, ten sam, który po śmierci Kaspra Bażanki kierował pracami przy budowie zabudowań gospodarczych na terenie klasztoru. Kościół otacza XVIII- wieczny mur, który ogranicza teren cmentarza. W otoczeniu kościoła znajduje się także barokowa dzwonnica i kostnica kryte gontem. We wnętrzu kościoła warto zwrócić uwagę na późnobarokową polichromię figuralną odsłoniętą w czasie prac konserwatorskich w latach 1993-2001. Autorką polichromii była córka Wilhelma Włocha. W ołtarzu głównym obraz ukazujący śmierć świętego Benedykta pędzla krakowskiego malarza Wojciecha Eliasza.

Dolina DłubniPałac Popielów i źródło Jordana w Ściborzycach
Pałac Popielów pochodzi z końca XIX wieku. Projekt wykonał znany architekt Teodor Talowski. Pałac w Ściborzycach tak jak większość projektowanych przez niego budynków zbudowano z charakterystycznej ciemnej cegły z ceramicznymi guzami i zendrówkami. W czasie wojny w pałac służył za schronienie wielu partyzantom i Żydom. Po wojnie majątek znacjonalizowano. W pokojach pałacowych urządzono kino, klubokawiarnię, a nawet izbę porodową oraz mieszkania pracownicze. Pod koniec XX wieku spadkobiercom rodziny Popielów udało się wydzierżawić dawny majątek. Być może kiedyś odzyska on dawny blask.

Nieopodal pałacu znajduje się ciekawy pomnik przyrody - Źródło Jordana. Jedno ze źródeł zasilających Dłubnię. Tworzy ono rodzaj misy o powierzchni ok 32 m2 i głębokości do ok. 3 m. Kiedyś służyło właścicielom dworu jako rodzaj chłodni. W związku z tym, że woda w źródle jest kryształowo czysta i ma szmaragdowe zabarwienie bez problemu można obserwować efektywny wypływ wody, który wprawia w ruch warstwę pulsującego mułku. Według miejscowej ludności woda ma mieć właściwości lecznicze pomocne zwłaszcza w leczeniu chorób oczu i w pobudzaniu apetytu.


Dolina Dłubni Dolina DłubniKościół Św. Andrzeja w Sieciechowicach - jednonawowy, o zatartych cechach stylowych. Wyposażenie kościoła głównie późnobarokowe, w tym 3 ołtarze rokokowe. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII wieku. Zwiedzając kościół warto zwrócić uwagę na niezwykle oryginalną dzwonnicę, będącą zarazem bramą wejściową prowadzącą na teren kościelny. Ta drewniana, dwukondygnacyjna, o konstrukcji słupowo-ramowej dzwonnica pochodzi z poł. XVIII wieku i budzi zachwyt u wielu turystów. Przed kościołem kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena.

Dolina Dłubni Dolina DłubniKościół Św. Mikołaja w Wysocicach to jeden z najlepiej zachowanych romańskich kościołów w Polsce. Kościół wzniesiony został w latach 1227-1230 z inicjatywy Iwo Odrowąża, biskupa krakowskiego. Na uwagę zasługuje bogaty wystrój architektoniczny, do którego zaliczyć należy portal z płaskorzeźbionym tympanonem, biforia, a przede wszystkim rzeźbę tronującej Madonny z Dzieciątkiem, która umieszczona została nad absydą w płycinie o kształcie rombu. Tronująca Madonna to zabytek niemal wyjątkowy. W ołtarzu głównym słynąca łaskami replika obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z ok. 1650 roku. Warto zwrócić uwagę także na manierystyczny ołtarz boczny oraz ambonę z ok. 1500 roku. W kościele znajduje się także obraz św. Izydora pędzla znanego krakowskiego malarza Wojciecha Eliasza. W roku 2001 dokonano skandalicznego włamania do kościoła. Łupem złodziei padło wiele cennych sprzętów m.in. relikwiarz z relikwiami św. Józefa i św. Anny. Obecnie obiekt jest monitorowany.

Dolina DłubniKościół w Iwanowicach zbudowany został w roku 1745 w miejscu wcześniejszego ponoć z 1408 roku. Co ciekawe przy jego budowie wykorzystano wtórnie wiele elementów z wcześniejszego kościoła m.in.: gotycki portal ostrołukowy czy elementy konstrukcji dachu. Kościół jest zbudowany na zrąb, dodatkowo ściany jego oszalowano pionowymi deskami. Na uwagę zasługuje cenne wyposażenie kościoła: 3 manierystyczne ołtarze z I poł. XVII wieku czy gotycki krucyfiks w ołtarzu głównym, a przede wszystkim gotyckie rzeźby św. Krzysztofa, Matki Boskiej z Dzieciątkim i Chrystusa Zmartwychwstałego. Kościół jako ciekawy przykład architektury drewnianej włączony został do Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego. W pobliżu kościoła znajduje się tzw. krzyż dziękczynny, wystawiony w podzięce dla cara za uwłaszczenie chłopów.


Dolina Dłubni Dolina Dłubni